Uvodni nagovor

Spoštovani,
dobrodošli na spletni strani OŠ Globoko

Pri vzgojno-izobraževalnem delu nas vodi skupna vizija šole in vrtca.Vsi udeleženci procesa si prizadevamo za vzpodbudno učno okolje in pozitivno šolsko klimo. Preko skrbno načrtovanega dela skušamo učencem omogočiti, da pridobivajo znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.
Novi programi in načini dela zahtevajo od učiteljev in učencev drugačen pristop k VI delu. Vsi zaposleni se izobražujemo in dodatno izpopolnjujemo na svojih področjih.

Učenci dosegajo vidne rezultate na različnih tekmovanjih. Zelo ponosni smo na njihove športne in glasbene dosežke.

V okviru šole deluje tudi enota vrtca. Naši otroci raziskujejo, ustvarjajo ter odkrivajo neznana in skrita področja.
S starši aktivno sodelujemo in izvajamo formalne in neformalne oblike srečanj. Zavedamo se pomena sodelovanja z organizacijami v kraju ter ostalimi institucijami na različnih področjih in temu dajemo velik poudarek.
Ob pregledovanju naše spletne strani vam želimo predstaviti utrip našega šolskega dela in življenja.
Vabimo vas, da nas ponovno obiščite.

S prijetnimi pozdravi,
Rozika Vodopivec,

ravnateljica

 
 
 
Dostopnost