Status športnika in status mladega umetnika

Status perspektivnega in vrhunskega športnika ali perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika

Pravila

Vloga za športnike
Vloga za kulturnike
Prosimo, da vlagate popolne vloge. Nepopolne vloge bodo s strani upravnega organa zavržene.
Kontaktna oseba:
Danijela Radjen, šolska svetovalna služba
 
 
 
Dostopnost