22. decembra 2020 je bil konstituiran nov svet zavoda OŠ Globoko. Glede na 46. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja svet zavoda sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja (Miha Pšeničnik, Klara Humek, Domen Preskar),

– pet predstavnikov delavcev (Lidija Cizl, Bojan Hotko, Jelena Đekić, Melita Ogorevc, Vesna Živič) in

– trije predstavniki staršev (Irena Burja, Julijana Barkovič, Tadeja Ogorevc).

Za predsednico sveta zavoda je bila izglasovana Melita Ogorevc, za namestnico predsednice pa Jelena Đekić.