ZAPOSLENI

DELAVCI IN UČENCI OŠ GLOBOKO

Osnovno šolo Globoko v šolskem letu 2022/2023 v devetih oddelkih obiskuje 117 učencev.

Osnovna šola Globoko
2022-2023
 
Razred Oddelki Vsi
1. razred 1 12
2. razred 1 14
3. razred 1 14
4. razred 1 11
5. razred 1 19
6. razred 1 11
7. razred 1 12
8. razred 1 12
9. razred 1 12

Predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo,
razredništvom in ostalimi dejavnostmi, ki jih izvajajo.

Priimek in ime Delovno mesto Poučevanje in ostala dela Strokovna izobrazba
Bajc Doroteja učitelj mobilna učiteljica DSP Inkluzivni pedagog
Bregar Umek Zdenka v. d. ravnatelja LUM Profesorica
Drašler Špela učitelj GUM (5.-9. r.), OPZ, MPZ Profesorica
Đekić Jelena učitelj razredničarka 3. r., ID Profesorica
Hosta Kristina učitelj mobilna učiteljica DSP Surdopedagog
Hotko Bojan učitelj ŠPO (6.–9. r.), OIP, NIP, ID, računalnikar Profesor/mag.
Kodrič Vesna učitelj razredničarka 6. r., NAR, BIO, KEM, ID, knjižničarka, vodja šol. prehrane Profesorica
Kolarić Vasja učitelj razredničarka 4. r., ID Profesorica
Košar Branko učitelj TIT 7, TIT 8, OIP Profesor
Košir Sabina učitelj LUM 6., 7., 8., 9. r., OIP Profesorica
Mak Vranetič Erika učitelj razredničarka 1. r., ID, PB Profesorica
Ogorevc Melita učitelj PB PB, MOPZ Dipl. vzgojiteljica
Pezdirc Danijela učitelj razredničarka 7. r., MAT (6.–9. r.), FIZ (8.–9. r.), ID Profesorica
Plevnik Nataša učitelj razredničarka 9. r., SLO (6.–9. r.), ID Profesorica
Radjen Danijela svetovalna delavka svetovalno delo v šoli/vrtcu/ZGNL, DSP, karierna orientacija Pedagoginja
Radjen Dragana učitelj razredničarka 5. r., ID Profesorica
Sambolič Adrijana učitelj učiteljica DSP, ISP, OPB, nadarjeni  Pedagoginja
Šiško Andreja učitelj razredničarka 8. r., ZGO (6.–9. r.), DKE (7.–8. r.), GEO (6.–9. r.), jutranje varstvo, ID Profesorica
Vintar Andreja učitelj NI1, NI2, NI3 Profesorica
Vodopivec Rozika učitelj razredničarka 2. r., ID Profesorica
Zobarič Marijana učitelj TJA (6.–9. r.), ID, jutranje varstvo Učiteljica
Žičkar Andrejka učitelj TJA (1.–5. r.), ID, PB Profesorica
       

TEHNIČNI KADER:

PRIIMEK IN IME Delovno mesto Strokovna izobrazba
Albert  Ivan hišnik lesar
Balas Metka kuhinjska pomočnica gimnazijski maturant
Cizl Lidija čistilka konfekcionar
Drugovič Zvezdana kuhinjska pomočnica  
Krištof Martina tajnica v VI/računovodkinja EKT
Oljača Jadranka računovodkinja VSŠ
Petan Marija kuharica kuharica
Sotošek Marija čistilka
Žmavčič Aleš kuhar/kuhinjski pomočnik kuhar

 

 
 
 
Dostopnost