DELAVCI IN UČENCI OŠ GLOBOKO

Osnovno šolo Globoko v šolskem letu 2023/2024 v devetih oddelkih obiskuje 116 učencev.

Osnovna šola Globoko
2023-2024
 
Razred Oddelki Vsi
1. razred 1 9
2. razred 1 12
3. razred 1 14
4. razred 1 16
5. razred 1 11
6. razred 1 19
7. razred 1 12
8. razred 1 11
9. razred 1 12

Predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo,
razredništvom in ostalimi dejavnostmi, ki jih izvajajo.

Priimek in ime Delovno mesto Poučevanje in ostala dela Strokovna izobrazba
Bajc Doroteja učitelj mobilna učiteljica DSP Inkluzivni pedagog
Bregar Umek Zdenka ravnateljica ravnateljica Profesorica
Drašler Špela učitelj GUM (5.-9. r.), OPZ, MPZ Profesorica
Đekić Jelena učitelj razredničarka 4. r., ID Profesorica
Hosta Kristina učitelj mobilna učiteljica DSP Surdopedagog
Hotko Bojan učitelj razrednik 8. razreda, ŠPO (6.–9. r.), OIP, ID, ROID Profesor/mag.
Kodrič Vesna učitelj razredničarka 7. r., NAR, BIO, KEM, ID, knjižničarka, vodja šol. prehrane Profesorica
Kolarić Vasja učitelj razredničarka 3. r., ID Profesorica
Košar Branko učitelj TIT 7, TIT 8, OIP Profesor
Guzaj Andraž učitelj LUM 6., 7., 8., 9. r., OIP Učitelj
Mak Vranetič Erika učitelj razredničarka 2. r., ID, PB Profesorica
Ogorevc Melita učitelj PB jutranje varstvo, PB, MOPZ Dipl. vzgojiteljica
Habinc Matic učitelj MAT, FIZ Učitelj
Plevnik Nataša učitelj razredničarka 6. r., SLO (6.–9. r.), ID Profesorica
Lupšina Urška svetovalna delavka svetovalno delo v šoli/vrtcu, DSP, karierna orientacija Pedagoginja
Radjen Dragana učitelj razredničarka 5. r., ID Profesorica
Sambolič Adrijana učitelj učiteljica DSP, ISP, ZGNL, nadarjeni  Pedagoginja
Šiško Andreja učitelj razredničarka 9. r., ZGO (6.–9. r.), DKE (7.–8. r.), GEO (6.–9. r.), jutranje varstvo, ID Profesorica
Tihole Simona učitelj NI2, NI3, TJA (1.–4. r. + 6. r.), ID, OPB Profesorica
Vodopivec Rozika učitelj razredničarka 1. r., ID Profesorica
Zobarič Marijana učitelj TJA (6.–9. r.), ID, jutranje varstvo Učiteljica
       

TEHNIČNI KADER:

PRIIMEK IN IME Delovno mesto Strokovna izobrazba
Albert  Ivan hišnik lesar
Balas Metka kuhinjska pomočnica gimnazijski maturant
Cizl Lidija čistilka konfekcionar
Drugovič Zvezdana kuhinjska pomočnica  
Krištof Martina tajnica v VI/računovodkinja EKT
Oljača Jadranka računovodkinja VSŠ
Petan Marija kuharica kuharica
Sotošek Marija čistilka
Žmavčič Aleš kuhar/kuhinjski pomočnik kuhar