ZAPOSLENI

DELAVCI IN UČENCI OŠ GLOBOKO

Osnovno šolo Globoko v šolskem letu 2021/2022 v devetih oddelkih obiskuje 121 učencev.

Osnovna šola Globoko
2021-2022
 
Razred Oddelki Vsi
1. razred 1 14
2. razred 1 14
3. razred 1 11
4. razred 1 18
5. razred 1 13
6. razred 1 13
7. razred 1 11
8. razred 1 11
9. razred 1 16

Predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo,
razredništvom in ostalimi dejavnostmi, ki jih izvajajo.

Priimek in ime Delovno mesto Poučevanje in ostala dela Strokovna izobrazba
Bajc Doroteja učitelj mobilni učitelj DSP Inkluzivni pedagog
Berkovič Katja učitelj TIT 6, LUM 6, GOS 6, PB, ISP Profesorica
Bregar Umek Zdenka učitelj razredničarka 4. r., ID Profesorica
Hotko Bojan učitelj ŠPO (6.–9. r.), OIP, NIP, ID, računalnikar Profesor/mag.
Ivanšek Cerjak Mojca učitelj razredničarka 2. r., ID Profesorica
Kodrič Vesna učitelj razredničarka 9. r., NAR, BIO, KEM, ID, knjižničarka, vodja šol. prehrane Profesorica
Kolarić Vasja učitelj razredničarka 3. r., ID Profesorica
Košar Branko učitelj TIT 7, TIT 8 Profesor
Košir Sabina učitelj LUM 6., 7., 8., 9. r., OIP Profesorica
Kramar Tjaša učitelj GUM (5.–9. r.), OPZ, MPZ Profesorica
Mak Vranetič Erika učitelj razredničarka 1. r., ID, PB Profesorica
Ogorevc Melita učitelj PB PB, MOPZ Dipl. vzgojiteljica
Pezdirc Danijela učitelj razredničarka 6. r., MAT (6.–9. r.), FIZ (8.–9. r.), ID Profesorica
Plevnik Nataša učitelj razredničarka 8. r., SLO (6.–9. r.), ID Profesorica
Radjen Danijela svetovalna delavka svetovalno delo v šoli/vrtcu, DSP Pedagoginja
Radjen Dragana učitelj razredničarka 5. r., ID Profesorica
Šiško Andreja učitelj razredničarka 7. r., ZGO (6.–9. r.), DKE (7.–8. r.), GEO (6.–9. r.), jutranje varstvo, ID Profesorica
Šribar Irma učitelj NI1, NI2, NI3  
Vodopivec Rozika ravnateljica LUM 5 Profesorica
Zobarič Marijana učitelj TJA (6.–9. r.), ID, jutranje varstvo Učiteljica

Žičkar Andrejka

 

učitelj TJA (1.–5. r.), ID, PB Profesorica
       

TEHNIČNI KADER:

PRIIMEK IN IME Delovno mesto Strokovna izobrazba
Albert  Ivan hišnik lesar
Balas Metka kuhinjski pomočnik gimnazijski maturant
Cizl Lidija čistilka konfekcionar
Krištof Martina tajnica v VI/računovodkinja EKT
Oljača Jadranka računovodkinja

VSŠ

 

Petan Marija kuharica kuharica
Sotošek Katja čistilka/perica/kuhinjski pomočnik hortikulturna tehnica
Sotošek Marija čistilka
Žmavčič Aleš kuhar/kuhinjski pomočnik kuhar

 

 
 
 
Dostopnost