V teden mobilnosti smo v letošnjem šolskem letu vključili aktivnosti, ki smo jih povezali z vseslovenskim projektom »Trajnostna mobilnost«.

Namen trajnostne mobilnosti je učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo ter doseči spremembe potovalnih navad. Učence smo spodbujali, da so vsaj teden dni v šolo prihajali peš, s kolesom, skirojem, avtobusom…

Cilj, ki smo si ga zadali na naši šoli v tem tednu je povečati delež prihodov v šolo na trajnostni način za 50%.

Uspešno smo izvedli naslednje aktivnosti:

  • Izdelava Kokoške Rozi
  • Barvanje kokoške
  • Sprehod (Varno v prometu)
  • Skupni prihod v šolo (vrtec in šola)
  • Štetje prometa
  • Poligon
  • Kolesarjenje, rolanje, rolkanje, skiro
  • Predstavitev primerne zaščitne opreme
  • Vsebine o prometu skozi ves teden

V projektu so sodelovali in aktivnosti uspešno izvajali učenci od 1. do 9. razreda. Naše trajnostno mobilne prihode smo v omenjenem tednu skrbno beležili na posebne plakate. Ob koncu tedna smo presegli zastavljen cilj, tako da je naša kokoška Rozi osvojila zlato medaljo. Zahvaljujemo se tudi staršem, ki so se aktivno vključili v projekt in vsaj za teden dni spremenili mobilne navade prihoda otrok v šolo.