Uslužbenci Vrtca in OŠ Globoko smo javni uslužbenci in tako dolžni spoštovati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 58/03 in 56/15).

Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju je največja nagrada dobro opravljeno strokovno delo, ki se kaže kot učna uspešnost, dobri medsebojni odnosi, zaupanje otrok, učencev in njihovih staršev.

Zakonodaja v naši državi ureja tudi področje nagrajevanja javnih uslužbencev. Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril podrobno določa: omejitve sprejemanja daril, ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril.

Pomembno!

Učitelj ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.

Darila zanemarljive vrednosti so darila manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 20,86 eura.

Darila manjše vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 62,59 eura.

Za darila manjše vrednosti vodi šola seznam daril, v katerega se prejeta darila vpisujejo. Darilo večje vrednosti (torej več kot 62,59 €), pri katerem darovalec vztraja oziroma se prejemu darila ni mogoče izogniti, postane last zavoda oz. delodajalca. Od iste osebe javni delavec ne sme v enem letu prejeti več daril, ki v skupni vrednosti presegajo 125,19 €, tudi če gre za darila zanemarljive ali manjše vrednosti.

Javni uslužbenec ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti, če se kot darilo izroča darilne bone, vrednostne bone in dragocene kovine.

Več o uredbi najdete na spodnjem naslovu:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200358&stevilka=2934

Predlog zaposlenih v Vrtcu in OŠ Globoko je, da tako starši kot učenci ob koncu šolskega leta, pa tudi ob drugih priložnostih obdarovanja, upoštevajo omenjeno uredbo in se tako izognejo morebitnim nepotrebnim zadregam med darovalcem in obdarovancem.