V Mladinskem centru Brežice je potekal občinski otroški parlament osnovnih šol Občine Brežice. Šola gostiteljica je bila OŠ Cerklje ob Krki, iz naše šole pa so se ga udeležili Matija Štarkl, Žiga Hervol in Maja Kržan.

Učenci so o šolstvu in šolskih sistemih razpravljali v uvodnem delu. Svoja stališča o medgeneracijskem sodelovanju, uvedbi novih predmetov, vplivih staršev in IKT sredstvih so zagovarjali oziroma jim nasprotovali. Izvedli so zelo uspešno metodo »pro et contra«.

Po malici in lepem kulturnem programu gostiteljev, so izglasovali še dva predstavnika za 29. nacionalni otroški parlament, ki bo že v naslednjem tednu v Državnem zboru RS v Ljubljani. Letos bosta našo občino zastopali dve učenki, ena iz OŠ Brežice in ena iz OŠ Cerklje ob Krki.

Naši trije predstavniki, Matija, Žiga in Maja so se izvrstno odrezali. Svojo pripravljenost na razpravo so pokazali pri zagovarjanju uvajanja novih predmetov v osnovne šole.

Mentorica: Andreja Šiško