NOVO ŠOLSKO LETO 2021/2022

Poletne počitnice se zaključujejo in pred nami je novo šolsko leto, ki se bo začelo jutri, 1. septembra 2021. V šolo pridejo učenci od 2. do 9. razreda ob 7.30 uri, učenci 1. razreda pa skupaj s starši ob 8.00 uri.

Šolsko leto bomo začeli po modelu B, ki predvideva pouk za vse učence v šoli ob upoštevanju določenih prilagoditev in ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečitev širjenja okužbe. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah. Veliko pozornost bomo namenili razkuževanju in umivanju rok, razkuževanju opreme, prezračevanju prostorov in drugim ukrepom NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe.

Zaščitne maske so obvezne za vse učence v skupnih prostorih; za učence od 6. do 9. razreda in zaposlene pa tudi med poukom.

Želja nas vseh je, da bi delo v tem šolskem letu vseskozi potekalo v šoli, zato je pomembno, da vsi čim bolj spoštujemo in upoštevamo vse ukrepe. Le tako nam bo s skupnimi močmi uspelo ohraniti šolo vseskozi odprto.

Miren začetek novega šolskega leta vam želimo.

Kolektiv OŠ Globoko