Medvrstniško povezovanje učencev 1., 2. in 8. razreda.

Učenci podaljšanega bivanja nadaljujejo s povezovanjem, tokrat z učenci 8. razreda, saj se navdušujejo nad šahom, ki se izvaja kot obvezni izbirni predmet v tretji triadi. Učenca, ki obiskujeta predmet šahovske osnove, sta nam podrobneje predstavita pravila šaha in samo igro. Pozorno smo prisluhnili Matjaževi in Žanovi razlagi ter spremljali njuno igro. Še dodatno sta nas navdušila, da vsak dan odigramo kakšno partijo.

Tako medvrstniško povezovanje je dobrodošla popestritev izobraževalnega procesa, ki hkrati poleg obravnavane določene tematike pri učencih krepi socialne veščine, empatijo, ustvarjalnost in odgovornost.

Zapisali Melita Ogorevc, učiteljica OPB in Danijela Radjen