Spoštovani!

Zaposleni v OŠ Globoko se zahvaljujemo vsem sponzorjem, dobaviteljem, staršem in učencem, ki ste s svojimi dobitki obogatili naš srečelov.

Finančna sredstva smo namenili v humanitarni sklad šole. Z denarjem sofinanciramo otrokom iz vrtca bivanje v naravi, izlete in druge aktivnosti.

Učencem naše šole pa sofinanciramo šole v naravi, ekskurzije, športne, naravoslovne, kulturne in tehniške dneve.

Iskrena hvala za pomoč in sodelovanje.

Kolektiv OŠ Globoko